Huisarts Overschie, Rotterdam

hoedbannerlaag  C.M.A. Bender- de Paauw, huisarts en P.P.M. Bender, huisarts

Dit is de website van huisartsenpraktijk Bender uit Rotterdam- Overschie. De praktijk is gevestigd aan de Burg. Baumannlaan, naast voormalig politiebureau en het voormalige kantoor van de voormalige deelgemeente (nu vraagwijzer). De praktijk maakt deel uit van de lokatie samenwerking Huisartsen Onder Eén Dak Overschie: HOED Overschie. De praktijk richt zich op huisartsgeneeskundige zorg ín Overschie (postcode 3040 t/m 3049). In Overschie wordt samengewerkt met Huisartsengroep Overschie, de 2 apotheken van Overschie. De praktijk is NHG geaccrediteerd. Aan de overkant van de straat heeft HOED Overschie een dependance in het Gezondheidscentrum Overschie.

U vindt opdeze website algemene en specifiekere gegevens van deze Huisartsenpraktijk.

 

missie en visie

Missie en Visie 2017-2018

 Missie:

 De missie van deze praktijk is het leveren van continue, kwalitatief hoogstaande, reguliere huisartsgeneeskunde voor alle ingeschreven patiënten en de patiënten waarvoor wordt waargenomen.

Daarmee wil de praktijk geen bijzondere of afwijkende uitstraling creëren. De praktijk wil huisartsenzorg leveren zoals die verwacht wordt door de bewoners van de wijk, volgens de normen van de beroepsgroep (NHG en LHV) en de contracten met de zorgverzekeraars.

Wel wil de praktijk dat op een hoogwaardige, zo mogelijk bovengemiddelde manier uitvoeren. De organisatie en de uitvoering van de huisartsgeneeskundige zorg moet deskundigheid, professionaliteit, vertrouwen en toegankelijkheid uitstralen.

Hiermee willen we in Overschie en Rotterdam een vertrouwd adres met goede naam zijn voor eigen patiënten, de bewoners van de wijk en andere zorgprofessionals, zowel in de eerste lijn (huisartsen, wijkzorg) als in de tweede lijn (specialisten).

De praktijk wil zich inzetten voor het verbeteren van de praktijk zelf, diens medewerkers en andere gezondheidswerkers door verbeterplannen, scholing en cursussen en het zelf bijdragen aan onderwijs.

Speciale aandacht wil de praktijk geven aan life events zoals bijvoorbeeld geboorte, ouderschap en sterven.

 

De complete missie en visie beschrijving vindt u hier:  missie en visie