contact

De huisartspraktijk kunt u per telefoon onder 010-415 77 19 bereiken. Er wordt gebruik gemaakt van een beperkt keuze menu.

De praktijkondersteuners somatiek  (diabetes e.d.) en GGZ kunt u ook op deze nummers bereiken.

Per email kunt u de praktijk bereiken op huisartsbender@planet.nl

De POH-S op pohhoedoverschie@kpnplanet.nl